Јове Г. Поповића 9, Врбања, Бања Лука
ЈУ ОШ „Станко Ракита“ Бања Лука
ЈУ Основна школа
"Станко Ракита"

Основна школа „Станко Ракита“, основана 1919. године у Врбањи, поносна на значајну и разноврсну историју, из чијих учионица су произишли бројни успјешни професори и спортски шампиони.

Мисија наше школе

Мисија наше школе је преношење знања, развијање вјештина и индивидуалних способности, јачање мотивације, пружање помоћи ученицима у развоју опште културе као и у одрастању и припремању за даље школовање и живот, а све то са уважавањем различитости, развијањем толеранције, одговорности, самопоштовања и добрих људских односа.

Misija naše škole - JU OŠ Stanko Rakita
Vizija naše škole - JU OŠ Stanko Rakita

Визија наше школе

Желимо да наша школа буде оаза културе, сигурности и позитивне атмосфере у којој ће ученици и наставници радо боравити.

Продужени боравак

Продужени боравак представља проширену васпитно-образовну дјелатност школе, гдје један дио ученика, прије или послије редовне наставе, борави у школи и под руководством учитеља, систематски и плански припрема за наставу и организовано проводи своје слободно вријеме.

Produženi boravak - JU OŠ Stanko Rakita

Продуженим дневним радом школа јача своју васпитну и образовну улогу, али се пред њу стављају нови захтјеви: пажљиво планирање, програмирање, вођење и управљање, увођење нових занимљивих садржаја и начина рада, учвршћује се нова улога учитеља, ангажују вањски сарадници, функционално опрема школски простор, уређује двориште и слично.

Такође, ово је један од начина да школа задовољи захтјеве савременог образовања и да у потпуности оствари и реализује своје, задатке, који подразумијевају и промјене у организацији и начину рада, са циљем проширивања своје дјелатности на продужени боравак.

Produženi boravak - JU OŠ Stanko Rakita

е-Дневник

Јединствени информациони систем Министарства просвјете и културе Републике Српске намијењен ефикасном управљању и развоју савременог образовања.

е-Дневник за ученике е-Дневник за ученике

Оцјене, Изостанци, Најаве писмених провјера, Најаве родитељских састанака, Обавјештења, Комуникација са наставницима

Пријава »
е-Дневник за родитеље е-Дневник за родитеље

Оцјене, Изостанци, Најаве писмених провјера, Најаве родитељских састанака, Обавјештења, Комуникација са наставницима

Пријава »
е-Дневник за наставнике е-Дневник за наставнике

Подршка стандардним наставним активностима, Евиденција оцјена, изостанака, владања и понашања ученика и сл.

Пријава »