Јове Г. Поповића 9, Врбања, Бања Лука

Колектив ОШ "Станко Ракита"

Помоћно особље

Лугоња Сања
Помоћни радник спремачица
Терзић Драган
Домар
Дујаковић Јанко
Ложач
Јовић Зорица
Помоћни радник спремачица
Ђукић Слађана
Помоћни радник спремачица
Ћурлић Радованка
Помоћни радник спремачица
Ивић Слободанка
Помоћни радник спремачица
Глигорић Мира
Помоћни радник спремачица
Моравац Миле
Ноћни чувар