Јове Г. Поповића 9, Врбања, Бања Лука

Савјет родитеља

У школи се формира Савјет родитеља као савјетодавно тијело.

Савјет родитеља чини по један представник родитеља сваког одјељења у Школи.

Родитељи ученика имају право, а Школа обавезу да помогну родитељима да формирају Савјет родитеља, чије чланове бирају родитељи ученика. Овдје можете преузети програм рада Савјета родитеља.