Јове Г. Поповића 9, Врбања, Бања Лука

Савјет ученика

Савјет ученика, по правилу, чине представници ученика сваког разреда у школи.
Статутом школе дефинише се број чланова, начин и процедура оснивања и рада савјета ученика.
Чланство савјета ученика траје једну школску годину (септембар-август). Програм рада Савјета учениак можете преузети овдје.