Јове Г. Поповића 9, Врбања, Бања Лука

Колектив ОШ "Станко Ракита"

Предметна настава

Милица Нинић
Наставник математике и информатике
Горица Кочић
Наставник математике
Бранислав Југовић
Наставник техничког образовања
Митровић Драженка
Наставник енглеског језика
Даничић Биљана
Наставник енглеског језика
Зекановић Вељко
Наставник њемачког језика
Грабовац Давор
Наставник ликовне културе
Милинковић Драгана
Асистент у настави
Предић Тијана
Наставник српског језика
Гаврановић Ранка
Наставник српског језика
Гудало Милош
Наставник српског језика
Касаловић Свјетлана
Наставник историје
Праћа Марија
Асистент у настави
Шатара Огњен
Наставник физичког и здравственог васпитања
Каламанда Борка
Наставник биологије
Ђурђевић Борко
Вјероучитељ православне вјеронауке
Хоџић Алмир
Вјероучитељ исламске вјеронауке
Ивекић Блаженка
Вјероучитељ католичке вјеронауке
Жарковић Наташа
Наставник њемачког језika
Каран Драгана
Наставник физике
Стијаковић Јовица
Наставник математике
Јовичић Бранкица
Наставник хемије
Зец Миломир
Наставник географије
Лакић Раде
Наставник физичког и здравственог васпитања
Игњатић Дубравка
Наставник ликовне културе
Ђукић Милорад
Наставник музичке културе
Гламочак Мира
Наставник српског језика
Томић Гордана
Наставник енглеског језика