Јове Г. Поповића 9, Врбања, Бања Лука
28. јануар 2024.

Педагошке радионице на часовима ВРОЗ-а

У нашој школи континуирано се реализују педагошке радионице, којима се доприноси остваривању циљева и задатака утврђених наставним планом и програмом и доприноси унапређивању свих облика васпитно- образовног рада школе. Модератор педагошких радионица на часовима Васпитног рада у одјељењској заједници је педагог школе, магистар Наташа Зрнић. Према запажањима педагога, наши ученици су веома активни на часовима и високо мотивисани за радионички рад. С обзиром да је васпитна улога школе неизоставан сегмент рада са дјецом, наведене активности ће се спроводити свакодневно.

Категорије: Разредна настава