Јове Г. Поповића 9, Врбања, Бања Лука
12. децембар 2023.

Испитни центар за Б1 познавање њемачког језика у нашој школи

Да ли сте знали да је наша школа од 2013. године признати испитни центар за Б1 ниво познавања њемачког језика и добијање ДСД дипломе првог степена?

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

У нашој школи се њемачки језик учи као други страни језик, почевши од шестог па до деветог разреда. На часовима интензивне наставе, ученици су у прилици да побољшају своје језичке компетенције, продубљују своје граматичко знање и обогате свој вокабулар. 2015. и 2016. године су наши ученици учествовали на међународном такмичењу, Балканијади, у Републици Србији, гдје су освојили шесто, односно пето мјесто. Од 2013. године је школа ,,Станко Ракита” призната као испитни центар, у којем ученици имају могућност да приступе полагању испита за њемачку језичку диплому првог степена. Овим испитом се доказују и признају језичке вјештине на Б1 нивоу, на основу Европског референтног оквира за језике. ДСД-диплома првог степена вриједи, између осталог, као доказ о познавању њемачког језика које је потребно за упис колегија на њемачким универзитетима. Она доноси предности и приликом пријаве на универзитетски студиј у Њемачкој. Испит се састоји из два дијела: писменог и усменог. Испитни дијелови:

•читање с разумијевањем

•слушање с разумијевањем

•писмено изражавање

•усмено изражавање

Типови задатака:

• задаци вишеструког избора

• задаци повезивања

• допуњавање текста

• задаци исправљања

• писана продукција (писање есеја)

• презентација теме

• разговор

Испити се спроводе у више од 65 земаља са преко 75000 кандидата годишње.

Ученици наше школе су тако у прилици да добију језичку диплому на крају њиховог основног образовања, која ће их охрабрити, али и помоћи у њиховом будућем образовању и професионалном животу.

Интернет страница организације која подржава и финансира ДСД-програм, а на којој се налази презентација о нашој школи:

https://www.pasch-net.de/de/pasch-schulen/schulportraets/europa/bih/osnovna-kola-stanko-rakita.html